Javna redigovana verzija druge odluke o učešću žrtava

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Javna redigovana verzija druge odluke o učešću žrtava
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 22
  • Law/Art 39
  • RPE/R 80
  • RPE/R 95
  • RPE/R 113
  • RPE/R 114
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00105RED
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
30/04/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava