Motion for clarification and variation of time limit pursuant to Rule 9 (5) of the Rules of Procedure and Evidence

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Motion for clarification and variation of time limit pursuant to Rule 9 (5) of the Rules of Procedure and Evidence
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 113
  • RPE/R 9
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
IA005-F00001
Vrsta zavedenog podneska
Predlog/Zahtev
Podnosilac
Zastupnik žrtava
Datum dokumenta
28/05/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava