Decision on Thaçi Additional Request for Extension of Time Limit

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision on Thaçi Additional Request for Extension of Time Limit
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • Law/Art 41
  • RPE/R 9
  • RPE/R 57
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00327
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
28/05/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava