Defence submission for Trial preparation

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Defence submission for Trial preparation
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 40
  • RPE/R 116
  • RPE/R 117
  • RPE/R 118
  • RPE/R 119
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00128
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
02/06/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava