Version i redaktuar publik i ‘Parashtrimit të Administratores në përputhje me rregullën 23(2) mbi masat për zbutjen e rrezikut nga KOVID-19’, parashtrimi F00063 i datës 8 nëntor 2020

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Version i redaktuar publik i ‘Parashtrimit të Administratores në përputhje me rregullën 23(2) mbi masat për zbutjen e rrezikut nga KOVID-19’, parashtrimi F00063 i datës 8 nëntor 2020
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 23
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00063RED
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Sekretar
Datum dokumenta
18/11/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava