Okvirna odluka u vezi s prijavama žrtava

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Okvirna odluka u vezi s prijavama žrtava
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 22
  • Law/Art 36
  • RPE/R 113
  • RPE/R 80
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00055
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
27/11/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava