Decision setting the date for the commencement of the trial and related matters

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision setting the date for the commencement of the trial and related matters
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 40
  • RPE/R 116
  • RPE/R 117
  • RPE/R 118
  • RPE/R 124
  • RPE/R 125
  • RPE/R 126
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00138
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
18/06/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava