Decision on the Defence Appeals Against Decision on Preliminary Motions

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision on the Defence Appeals Against Decision on Preliminary Motions
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-07
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 21
  • Law/Art 33
  • Law/Art 38
  • Law/Art 39
  • Law/Art 45
  • RPE/R 77
  • RPE/R 86
  • RPE/R 97
  • RPE/R 169
  • RPE/R 170
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
IA004-F00007
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
23/06/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava