Defence submissions on Adjudicated facts

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Defence submissions on Adjudicated facts
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 157
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00142
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
29/06/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava