Versioni i redaktuar publik i përgjigjes së Prokurorisë ndaj kërkesës në emër të z. Jakup Krasniqi për lirim të përkohshëm

More information about the database in the User Information Guide

Title
Versioni i redaktuar publik i përgjigjes së Prokurorisë ndaj kërkesës në emër të z. Jakup Krasniqi për lirim të përkohshëm
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-06
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • Law/Art 41
  • RPE/R 57
  • RPE/R 82
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00153RED
Filing Type
Response
Filing Party
Specialist Prosecutor
Document Date
22/12/2020
File Format
pdf
Preview is loading