Versioni i redaktuar publik i përgjigjes së Prokurorisë ndaj kërkesës në emër të z. Jakup Krasniqi për lirim të përkohshëm

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Versioni i redaktuar publik i përgjigjes së Prokurorisë ndaj kërkesës në emër të z. Jakup Krasniqi për lirim të përkohshëm
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 41
  • RPE/R 57
  • RPE/R 82
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00153RED
Vrsta zavedenog podneska
Replika
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
22/12/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava