Version i redaktuar publik i SHTOJCËS 1 të ‘Parashtrimit të Aktakuzës së rishikuar për konfirmim dhe kërkesave në lidhje me të’, parashtrimi KSC-BC-2020-04/F00004/A01 i datës 18 mars 2020

More information about the database in the User Information Guide

Title
Version i redaktuar publik i SHTOJCËS 1 të ‘Parashtrimit të Aktakuzës së rishikuar për konfirmim dhe kërkesave në lidhje me të’, parashtrimi KSC-BC-2020-04/F00004/A01 i datës 18 mars 2020
Record Type
Filing Annex
Case Number
KSC-BC-2020-04
Court Level
Basic Court Chamber
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00004RED
Filing Type
Filing Annex
File Format
pdf
Preview is loading