Version i redaktuar publik i SHTOJCËS 1 të ‘Parashtrimit të Aktakuzës së rishikuar për konfirmim dhe kërkesave në lidhje me të’, parashtrimi KSC-BC-2020-04/F00004/A01 i datës 18 mars 2020

Më shumë informacion mbi bazën e të dhënave mund të gjeni në Udhëzuesin për Përdorim

Titulli
Version i redaktuar publik i SHTOJCËS 1 të ‘Parashtrimit të Aktakuzës së rishikuar për konfirmim dhe kërkesave në lidhje me të’, parashtrimi KSC-BC-2020-04/F00004/A01 i datës 18 mars 2020
Lloji i dokumentit
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Numri i çështjes
KSC-BC-2020-04
Niveli i gjykatës
Dhoma e Gjykatës Themelore
Gjuha
shqipe (sqi)
Numri i parashtrimit të protokolluar
F00004RED
Lloji i parashtrimit të protokolluar
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Formati i dosjes
pdf
Pamja paraprake po hapet