Version i redaktuar publik i SHTOJCËS 1 të ‘Parashtrimit të Aktakuzës së rishikuar për konfirmim dhe kërkesave në lidhje me të’, parashtrimi KSC-BC-2020-04/F00004/A01 i datës 18 mars 2020

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Version i redaktuar publik i SHTOJCËS 1 të ‘Parashtrimit të Aktakuzës së rishikuar për konfirmim dhe kërkesave në lidhje me të’, parashtrimi KSC-BC-2020-04/F00004/A01 i datës 18 mars 2020
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-04
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00004RED
Vrsta zavedenog podneska
Prilog uz podnesak
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava