Vendim për caktimin e datave për mbajtjen e konferencave përgatitore për gjykimin dhe për parashtrime nga palët

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Vendim për caktimin e datave për mbajtjen e konferencave përgatitore për gjykimin dhe për parashtrime nga palët
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 40
  • RPE/R 116
  • RPE/R 117
  • RPE/R 118
  • RPE/R 119
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00123
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
20/05/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava