Decision Assigning a Court of Appeals Panel to Consider Requests Regarding Time Limits

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision Assigning a Court of Appeals Panel to Consider Requests Regarding Time Limits
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 33
  • Law/Art 45
  • RPE/R 2
  • RPE/R 9
  • RPE/R 13
  • RPE/R 97
  • RPE/R 169
  • RPE/R 170
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
IA009-F00004
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Predsednik
Datum dokumenta
27/07/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava