Vendim mbi apelin kundër “Vendimit të parë mbi pjesëmarrjen e viktimave”

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Vendim mbi apelin kundër “Vendimit të parë mbi pjesëmarrjen e viktimave”
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 22
  • Law/Art 33
  • RPE/R 2
  • RPE/R 113
  • RPE/R 169
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
IA005-F00008
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
16/07/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava