Odluka o raspoređivanju sudija u panel Apelacionog suda radi pojašnjavanja rokova

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka o raspoređivanju sudija u panel Apelacionog suda radi pojašnjavanja rokova
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 33
  • RPE/R 169
  • RPE/R 113
  • Other/Rules 3 and 4 of the Rules on the Assignment of Specialist Chambers Judges from the Roster of International Judges
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
IA005-F00002
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Predsednik
Datum dokumenta
28/05/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava