Odluka o raspoređivanju sudija u panel Apelacionog suda

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka o raspoređivanju sudija u panel Apelacionog suda
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 33
  • RPE/R 113
  • RPE/R 169
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
IA005-F00005
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Predsednik
Datum dokumenta
07/06/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava