Thaçi Defence Appeal against Decision on Motions Challenging the Jurisdiction of the Specialist Chambers

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Thaçi Defence Appeal against Decision on Motions Challenging the Jurisdiction of the Specialist Chambers
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 45
  • Law/Art 46
  • RPE/R 97
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
IA009-F00012
Vrsta zavedenog podneska
Interlokutorna žalba
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
27/08/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava