Odluka po žalbi na “Prvu odluku o učešću žrtava”

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka po žalbi na “Prvu odluku o učešću žrtava”
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 22
  • Law/Art 33
  • RPE/R 2
  • RPE/R 113
  • RPE/R 169
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
IA005-F00008
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
16/07/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava