Decision on judicial notice of adjudicated facts

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision on judicial notice of adjudicated facts
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 40
  • RPE/R 116
  • RPE/R 157
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00191
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
07/09/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava