Prosecution request for extension of word limits

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Prosecution request for extension of word limits
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 75
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
IA009-F00016
Vrsta zavedenog podneska
Zahtev
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
22/09/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava