Prilog 1 - Javna redigovana verzija naloga za hapšenje Hisnija Gucatija

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Prilog 1 - Javna redigovana verzija naloga za hapšenje Hisnija Gucatija
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2018-01
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00128
Vrsta zavedenog podneska
Nalog za hapšenje
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava