Javna redigovana verzija PRILOG 1 „Zahtev za potvrđivanje revidirane optužnice i prateći zahtevi“, podnesak KSC-BC-2020-04/F00004/A01 od 18. marta 2020.

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Javna redigovana verzija PRILOG 1 „Zahtev za potvrđivanje revidirane optužnice i prateći zahtevi“, podnesak KSC-BC-2020-04/F00004/A01 od 18. marta 2020.
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-04
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00004RED
Vrsta zavedenog podneska
Prilog uz podnesak
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava