Vendim mbi kërkesën e Prokurorit për zgjatjen e afatit për dhënien e njoftimit sipas rregullës 102(3)

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Vendim mbi kërkesën e Prokurorit për zgjatjen e afatit për dhënien e njoftimit sipas rregullës 102(3)
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 9
  • RPE/R 97
  • RPE/R 102
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00370
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
24/06/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava