Vendim mbi Mocionet që Ngrenë Kundërshtime ndaj Ligjshmërisë së DHS-së dhe ZPS-së dhe Shkeljen e Pretenduar të Disa të Drejtave Kushtetuese të të Akuzuarve

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Vendim mbi Mocionet që Ngrenë Kundërshtime ndaj Ligjshmërisë së DHS-së dhe ZPS-së dhe Shkeljen e Pretenduar të Disa të Drejtave Kushtetuese të të Akuzuarve
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
 • Law/Art 3
 • Law/Art 19
 • Law/Art 21
 • Law/Art 25
 • Law/Art 27
 • Law/Art 28
 • Law/Art 30
 • Law/Art 31
 • Law/Art 32
 • Law/Art 33
 • Law/Art 39
 • Law/Art 49
 • Law/Art 63
 • RPE/R 4
 • RPE/R 21
 • RPE/R 22
 • RPE/R 47
 • RPE/R 75
 • RPE/R 97
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00450
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
31/08/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava