PRILOG 2 uz Podnesak sa potvrđenom optužnicom

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
PRILOG 2 uz Podnesak sa potvrđenom optužnicom
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-07
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00075
Vrsta zavedenog podneska
Optužnica
Format dokumenta
pdf
Prevodi
Pregled se učitava