Podnesak s korigovanom optužnicom u poverljivom prilogu 1

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Podnesak s korigovanom optužnicom u poverljivom prilogu 1
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-04
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 90
  • RPE/R 97
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00098
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
01/11/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava