Parashtrimi i Versionit të Redaktuar Publik të Aktakuzës së Korrigjuar me Shtojcën 1, Publike

More information about the database in the User Information Guide

Title
Parashtrimi i Versionit të Redaktuar Publik të Aktakuzës së Korrigjuar me Shtojcën 1, Publike
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-04
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • RPE/R 82
  • RPE/R 88
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00107
Filing Type
Submission
Filing Party
Specialist Prosecutor
Document Date
16/11/2021
File Format
pdf
Preview is loading