Javna redigovana verzija „ PRILOGA 1 uz podnesak kojim se ostavlja korigovana optužnica“ KSC-BC-2020-04/F00098/A01, od 1.novembra 2021.

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Javna redigovana verzija „ PRILOGA 1 uz podnesak kojim se ostavlja korigovana optužnica“ KSC-BC-2020-04/F00098/A01, od 1.novembra 2021.
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-04
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00107
Vrsta zavedenog podneska
Prilog uz podnesak
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava