Vendim mbi Caktimin e Ekspertit (Ekspertëve)

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Vendim mbi Caktimin e Ekspertit (Ekspertëve)
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 22
  • RPE/R 167
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00124
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
20/05/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava