Version i Redaktuar Publik i Kërkesës për Lirim të Përkohshëm, KSC-BC-2020-06/F00122, i datës 7 dhjetor 2020, me Shtojcat e redaktuara publike 1-2 dhe Shtojcën publike 3

More information about the database in the User Information Guide

Title
Version i Redaktuar Publik i Kërkesës për Lirim të Përkohshëm, KSC-BC-2020-06/F00122, i datës 7 dhjetor 2020, me Shtojcat e redaktuara publike 1-2 dhe Shtojcën publike 3
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-06
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • Law/Art 41
  • RPE/R 57
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00122RED
Filing Type
Application
Filing Party
Specialist Counsel
Document Date
18/12/2020
File Format
pdf
Preview is loading