Version i Redaktuar Publik i Kërkesës për Lirim të Përkohshëm, KSC-BC-2020-06/F00122, i datës 7 dhjetor 2020, me Shtojcat e redaktuara publike 1-2 dhe Shtojcën publike 3

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Version i Redaktuar Publik i Kërkesës për Lirim të Përkohshëm, KSC-BC-2020-06/F00122, i datës 7 dhjetor 2020, me Shtojcat e redaktuara publike 1-2 dhe Shtojcën publike 3
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 41
  • RPE/R 57
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00122RED
Vrsta zavedenog podneska
Prijava
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
18/12/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava