Obaveštenje o imenovanju branioca Jakupa Krasnićija sa poverljivim prilogom

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Obaveštenje o imenovanju branioca Jakupa Krasnićija sa poverljivim prilogom
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 26
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00058
Vrsta zavedenog podneska
Obaveštenje
Podnosilac
Sekretar
Datum dokumenta
06/11/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava