Vendim mbi Kërkesën e Prokurorisë për Zgjatjen e Afatit për t’iu Përgjigjur Kërkesave për Leje për Apelim të Vendimit KSC-BC-2020-06/F00450

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Vendim mbi Kërkesën e Prokurorisë për Zgjatjen e Afatit për t’iu Përgjigjur Kërkesave për Leje për Apelim të Vendimit KSC-BC-2020-06/F00450
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 9
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00490
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
24/09/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava