Javna redigovana verzija odluke o preispitivanju pritvora Jakupa Krasnićija

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Javna redigovana verzija odluke o preispitivanju pritvora Jakupa Krasnićija
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 41
  • RPE/R 57
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00371RED
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
25/06/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava