Javna redigovana verzija odluke o potvrđivanju optužnice protiv Pjetera Šalje - COR

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Javna redigovana verzija odluke o potvrđivanju optužnice protiv Pjetera Šalje - COR
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-04
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 86
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00007RED
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
12/06/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava