Corrigendum Memo - Albanian translation of KSC-BC-2020-05 F00008

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Corrigendum Memo - Albanian translation of KSC-BC-2020-05 F00008
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 23
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00327
Vrsta zavedenog podneska
Interni memorandum
Datum dokumenta
24/02/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava