Nalog za promenu stepena tajnosti F00062 i produženje roka za dostavljanje odgovora

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Nalog za promenu stepena tajnosti F00062 i produženje roka za dostavljanje odgovora
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 9
  • RPE/R 82
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00063
Vrsta zavedenog podneska
Nalog
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
18/12/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava