Decision on Further Submissions

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision on Further Submissions
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-CC-2022-14
Instanca suda
Veće Ustavnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 49
  • RPSCCC/R 15
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00005
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
15/03/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava