Izjašnjenje zastupnika žrtava shodno Trećoj odluci o načinu vođenju postupka

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Izjašnjenje zastupnika žrtava shodno Trećoj odluci o načinu vođenju postupka
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 22
  • RPE/R 127
  • RPE/R 132
  • RPE/R 114
  • RPE/R 134
  • RPE/R 168
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00334
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Zastupnik žrtava
Datum dokumenta
01/03/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava