Haradinaj Defence Application to Extend Word Limit for Appeal Brief

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Haradinaj Defence Application to Extend Word Limit for Appeal Brief
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-CA-2022-01
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 6
  • Law/Art 48
  • RPE/R 179
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00013
Vrsta zavedenog podneska
Prijava
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
23/06/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava