Decision on Haradinaj’s Request for Variation of Word Limit to File Appeal Brief and SPO’s Request for Order to Re-File Haradinaj’s Notice of Appeal

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision on Haradinaj’s Request for Variation of Word Limit to File Appeal Brief and SPO’s Request for Order to Re-File Haradinaj’s Notice of Appeal
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-CA-2022-01
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 6
  • RPE/R 9
  • RPE/R 179
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00021
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
01/07/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava