Public Redacted Version of Veseli Defence Request for Protection of Legality

Më shumë informacion mbi bazën e të dhënave mund të gjeni në Udhëzuesin për Përdorim

Titulli
Public Redacted Version of Veseli Defence Request for Protection of Legality
Lloji i dokumentit
Parashtrim i protokolluar
Numri i çështjes
KSC-BC-2020-06
Niveli i gjykatës
Other
Rregulla/neni
  • Law/Art 41
  • Law/Art 48
  • Law/Art 53
  • RPE/R 56
  • RPE/R 57
  • RPE/R 58
  • RPE/R 59
  • RPE/R 193
  • Other/Kosovo Constitution, art. 29; ECHR, art. 5; Practice Direction on filings, art. 38, 56
Gjuha
anglishte (eng)
Numri i parashtrimit të protokolluar
PL001-F00001RED
Lloji i parashtrimit të protokolluar
Kërkesë
Pala që bën parashtrimin për protokollim
Mbrojtës i specializuar
Data e dokumentit
01/07/2022
Formati i dosjes
pdf
Pamja paraprake po hapet