Prosecution response to Veseli Defence request for certification to appeal F00854

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Prosecution response to Veseli Defence request for certification to appeal F00854
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 45
  • RPE/R 77
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00906
Vrsta zavedenog podneska
Replika
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
01/08/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava