Memo - Translation of the Trial Judgement into Albanian language

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje