Decision on Defence Requests for Leave to Appeal Decision F00854

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision on Defence Requests for Leave to Appeal Decision F00854
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 45
  • RPE/R 77
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00939
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
26/08/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava