Javna redigovana verzija Podneska sekretara prema pravilu 23(2) o merama za ublažavanje rizika od COVID-19, podnesak F00063 od 8. novembra 2020.

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Javna redigovana verzija Podneska sekretara prema pravilu 23(2) o merama za ublažavanje rizika od COVID-19, podnesak F00063 od 8. novembra 2020.
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 23
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00063RED
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Sekretar
Datum dokumenta
18/11/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava