Odluka po zahtevu Tačijeve odbrane za odobrenje ulaganja žalbe

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka po zahtevu Tačijeve odbrane za odobrenje ulaganja žalbe
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 45
  • RPE/R 77
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00172
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
11/01/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava